qrcodekwshop

User Registration

or Cancel

ข้าวแดะงา

PDFPrintEmail
ข้าวแดะงา (ขนมถิ่นผู้ไท)
bb01
Description

ข้าวแดะงาน เป็นขนมพื้นบ้านของชาวผู้ไท ทำจากข้าวเหนียวเขาวง

img 9609

แผงจำหน่ายสินค้า  :    แม่ฟ้า-แม่ลี้

(นางคูณ เครือศรี และนางสมบูรณ์ นรบัติ)

บ้านเลขที่ 216  หมู่ 16 ตำบลสงเปือย  อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์มือถือ    093-3851894

Reviews

There are yet no reviews for this product.